Blog

A relación entre as persoas que coidan e as que son coidadas é na vida unha das máis estreitas relacións humanas. Esta relación pode volverse difícil xa que nas relacións baseadas principalmente en dar e recibir coidados pode xerarse unha dependencia por parte da persoa coidada cara á coidadora. A primeira necesita cubrir unha serie de necesidades que a persoa coidadora lle dispensa, necesidades que en por si non podería levar a cabo na súa vida cotiá por ter a súa capacidade funcional, física ou psíquica mermada, e é neste punto onde existe a posibilidade de que apareza a dependencia. O día a día produce unha serie de rozamentos e tensións, por iso, o ambiente de respecto na relación pode verse alterado gravemente co cal hai que estar preparado e concienciado para afrontar estas situacións. Como persoas coidadoras, un dos indicadores relativamente sinxelos de detectar á hora de realizar un exercicio  de autocrítica no noso labor, son as microviolencias. Consisten en pequenos hábitos, estratexias, costumes, respostas e accións que provocan no outro sentimentos de dor, rexeitamento e, a longo prazo, deterioración da saúde física e mental. Unha relación de necesidade, en ocasións, transfórmase nunha relación de poder e control, a cal dexenera a sa relación natural que sería desexable entre persoa coidadora e coidada, aínda mais grave é o carácter silencioso e reiterado destas microviolencias, silenciadas polo contexto no que se desatan (a intimidade da relación, o fogar, etc...), e sobre todo e especialmente perigoso é o carácter naturalizado destas prácticas unha vez que se lexitimaron, é dicir, ven como correctas e xustas practicándose con normalidade.

Cruz Vermella leva a cabo acciones de sensibilización como a posta en marcha da campaña ‘Aínda que non o saibas, tamén é mal trato’, coa que se pon o foco naqueles comportamentos e actitudes que supoñen un atentado contra a dignidade e os dereitos das persoas maiores. Con esta iniciativa convídase á reflexión da poboación e promóvese un marco de convivencia positivo cara ás persoas maiores, así como poñer en valor o rol que cumpren na nosa sociedade e todo o que achegan. Dentro da campaña, Cruz Vermella creou un decálogo con pautas e consellos para promover o bo trato ás persoas maiores.  Se queres coñecer máis sobre o bo trato ás persoas maiores, accede a https://www2.cruzroja.es/documents/5640665/13666798/Buen+trato+a+personas+mayores.pdf/dca23d30-318c-4c3f-096f-91a82a004d6b?version=1.0&t=1562841211399&download=true

... un recente estudo publicado na revista Nature Medicine mostrou que hai 4 tipos de enfermidade de Alzheimer con diferentes síntomas e prognósticos? A propagación de tau, proteína tóxica, na cortiza cerebral é un marcador crave da enfermidade de Alzheimer. Durante os últimos 30 anos, moitas persoas investigadoras describiron o desenvolvemento da patoloxía tau na enfermidade de Alzheimer utilizando un só modelo, a pesar dos casos recorrentes que non se axustan a ese modelo. Os achados actuais explican por que diferentes pacientes poden desenvolver diferentes síntomas, e poden brindar ás persoas con esta patoloxía métodos de tratamento máis individualizados no futuro. Utilizando tomografías de emisión de positrones de tau en 1.612 persoas con esta doenza, identificaron 4 traxectorias espazo-temporais distintas da patoloxía tau, cuxa prevalencia oscila entre o 18 e o 33%. No tipo 1, o tau propágase principalmente dentro do lóbulo temporal e afecta principalmente á memoria. O tipo 2 esténdese ao resto da cortiza cerebral co que a persoa afectada ten menos problemas de memoria que na primeira variante pero maiores dificultades coas funcións executivas (capacidade de planificar e realizar unha acción).  Na variante 3, a acumulación de tau ten lugar na cortiza visual polo que as persoas teñen dificultade para orientarse, distinguir formas e contornos, a distancia, o movemento e a localización dos obxectos en relación con outros obxectos. Por último, no tipo 4, tau propágase asimétricamente no hemisferio esquerdo e afecta principalmente a capacidade de linguaxe do individuo. Coñeces a algunha persoa que sufra a enfermidade de Alzheimer? Que tipoloxía adáptase máis á esta persoa? 

A figura das persoas coidadoras familiares defínese como "unha persoa non profesional que proporciona asistencia primaria nas actividades da vida diaria, xa sexa en parte ou na súa totalidade, cara a unha persoa dependente do seu círculo máis próximo". O coidado dunha persoa con dependencia implica cambios e a asunción de novas responsabilidades por parte de quen coida, o que cambia a súa vida de forma significativa. Teñen que enfrontarse a actividades da vida diaria que antes non tiñan que facer, por exemplo. Así, moitos aspectos da saúde física e mental das persoas coidadoras, así como a súa vida social e familiar, vense afectados negativamente polo seu papel no coidado, causándolles problemas de saúde física, de relación, de benestar persoal e económicos. Como sinalan Ducharme et al. (2011), a etapa inicial do coidado é a peor, especialmente cando o familiar se volveu repentinamente dependente. Ademais, Moral-Fernández et al. (2018) realizaron un estudo cuxo obxectivo foi explorar as experiencias iniciais, durante o primero ano de coidados, das persoas que se convirten repentinamente en persoas coidadoras familiares de persoas con 65 e máis anos e con dependencia. A principal achega deste estudo é a identificación do proceso caracterizado a través das etapas de "asunción do rol", "inicio da toma de conciencia" e "aplicación de estratexias". Na etapa inicial do coidado dun familiar con dependencia, é habitual que a persoa coidadora experimente cambios que afectan á maioría dos aspectos da súa vida, como as responsabilidades que asume e as actividades que debe realizar unha vez que se converte en persoa coidadora. Ao ter que realizar todas as actividades e cubrir todas as necesidades que o enfermo non pode facer en por si, prodúcese un aumento das súas propias necesidades provocado pola nova situación á que ten que facer fronte en relación co seu papel. Todo iso comporta unhas consecuencias para a persoa, que adoitan ser emocionais, familiares e sociais. Finalmente, a persoa que coida dunha persoa maior que pasa a ser dependente de forma repentina busca estratexias para normalizar a súa situación e reducir a tensión. Se este é o teu caso, non dubides en botarlle unha ollada a esta infografía interactiva do Multicanal SerCuidadorA de Cruz Vermella. Amosámosche unha serie de consellos para comenzar coas tarefas do coidado na familia. SerCuidadora é un espazo ao servizo da persoa coidadora non profesional con multitude de contidos e canles de acceso. Queres saber máis? Conecta con SerCuidadorA

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social (Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal-Unidade de Coordinación da Dependencia-, en colaboración coa Sociedade Galega de Médicos Xerais e de Familia publicou fai uns anos un interesante manual, que segue moi vixente, e...

Hoxe queremos compartir un interesante relato en relación coa enfermidade de Alzheimer, un tipo de demencia incluída nas enfermidades do sistema nervioso. Que fai particular este tipo de demencia? Na seguinte ligazón falarase de xeneralidades existentes na orixe e evolución da enfermidade. Se ben é unha...