Guía Básica de Prevención de Riscos e Adaptación de Espazos para Persoas Coidadoras

Guía Básica de Prevención de Riscos e Adaptación de Espazos para Persoas Coidadoras

Converternos en persoas coidadoras cando aparece a dependencia ou discapacidade nun familiar implica enormes cambios en múltiples aspectos da nosa vida cotiá. Estes cambios son profundos e levan a novas realidades non exentas de dureza e dificultades para as persoas coidadoras e os seus familiares coidados.
Tanto desde a web SerCuidador, como desde multitude de sectores implicados no apoio ás persoas coidadoras, incídese con frecuencia en alertalas das consecuencias negativas que por si pode ter neles coidar a un familiar e proporciónanse estratexias para minimizar estes impactos negativos.
Entre esas estratexias, atopamos a adopción de medidas preventivas de accidentes e enfermidades e a adaptación dos espazos frecuentados polas persoas coidadoras e os seus familiares coidados de forma que o desenrolo da vida cotiá neles realícese con amplas garantías de seguridade. Nesta Guía Básica de Prevención de Riscos e Adaptación de Espazos para Persoas Coidadoras poderá atopar consellos e información de carácter práctico sobre como previr accidentes e dificultades comúns a todas as distintas situacións de coidados e como adaptar os espazos ás necesidades do familiar e da propia prestación de coidados.
O obxectivo desta Guía é espertar na persoa coidadora a conciencia da variedade e multiplicidade de recursos que pode aproveitar e provocar nela ou el unha actitude activa na persecución de maiores graos de seguridade no fogar e coñecementos sobre as alternativas que existen na adaptación de espazos.
Podes consultar a Guía na nosa sección de Documentos, premendo no seguinte enlace.

https://coidamos.gal/wp-content/uploads/2021/11/Guia-basica-de-prevencion-de-riesgos-y-adaptacion-de-espacios-para-cuidadores.pdf