enero 2021

¿Debe a sociedade maximizar os futuros tratamentos de vacinación tendo en conta o envellecemento e a fraxilidade? Sara Palermo, investigadora da Universidade de Turín (Italia) e asesora da Asociación Europea de Innovación sobre o Envellecemento Activo e Saúdable (Bruselas, Bélxica) realizou recentemente un estudio¹ no que...