Homenaxe ás persoas coidadoras: pídeselles ser supermán, pero non se lles recoñece

Homenaxe ás persoas coidadoras: pídeselles ser supermán, pero non se lles recoñece

A necesidade de valorar e revalorizar socialmente a situación das persoas coidadores foi o eixo central das intervencións na Homenaxe que a Sociedade Española de Xeriatría e Xerontoloxía (SEGG) rendeu a estas persoas celebrado na sede da Cruz Vermella coa participación de expertos en distintos ámbitos.

Ángeles García Antón, Coordinadora do Grupo de Traballo Social da SEGG e recentemente galardoada co Premio de Liderazgo do Grupo Senda, presentou o acto como un evento necesario para facer cada día máis visible esa figura do coidador e axuntar conceptos entre todos os responsables do sector. “É necesario sacar o máximo da nosa experiencia e sabedoría para a formación dos coidadores.”

Mar do Mar Pageo, a presidenta da Cruz Roja Española, falou da situación dos Coidadores como “ un tema que me preocupa como geriatra e como presidenta de Cruz Roja Española. É un tema prioritario na nosa organización.”

Andrés Losada, vicepresidente de Xerontoloxía da SEGG, coordinou a Mesa Redonda na que interviñeron Laura Atarés que presentou o proxecto Vivir Mellor en casa que xa está a dar resultados para que algúns residentes volvan vivir en comunidade; Salomé Martín, coordinadora do Grupo de Ética na SEGG, que reflexionou sobre a ética da xustiza na que todos debemos ser responsables para valorar que ás persoas coidadoras pedímoslles que sexan bos, compasivos, formados… pouco menos, que sexan Superman mentres non se lles valora.

Tamén interviñeron Elena Sampedro , Directora Xeneral de Asispa, que presentou as iniciativas da súa organización; Pilar Serrano, da Dirección Xeral de Maiores do Concello de Madrid e Olga Díaz Escalona, Subdirectora da área de Inclusión Social de Cruz Roja Española que puxo de manifesto o labor social e familiar das persoas coidadoras.

NOTICIAS da SEGG