Documentación

COVID-19

Cómo actuar ante síntomas de Covid

Instrucións coidados Covid na casa

Síndrome da cabana. Que é e como afrontalo?

Ser coidador/a

¿Que significa ser coidador/a?

Boas Prácticas 2021

Calendario de Dereitos das Persoas Coidadoras 2022

Coidados ante conductas difíciles

Escala Multidimensional de Apoio Social Percibido

Guía Básica de Prevención de Riscos e Adaptación de Espazos para Persoas Coidadoras

Guía de apoio para persoas coidadoras

Impactos dos coidados nas persoas coidadoras

Medidas de apoio a persoas con discapacidade

Mobilizacións e transferencias

O autocoidado do coidador

Prevención de accidentes

Tratamento de úlceras e éscaras

Servizo de Prevención da Dependencia

Carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia e sistema de participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo

Guía de produtos de apoio para a comunicación e información

Guía para coidados no contorno familiar-Xunta de Galicia

Lei 39/2006

Procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións, procedemento para a elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes