Habilidades para persoas coidadoras de persoas con dependencia

Habilidades para persoas coidadoras de persoas con dependencia

A Escola Galega de Saúde para Cidadáns conta con unha ampla biblioteca online con información, documentos, publicacións etc. referidas ao campo da saúde e dos coidados

A Escola, creada no ano 2009, depende da Xerencia do Servizo Galego de Saúde. Dirixida e xestionada dende a Subdirección Xeral de Humanización e Atención á Cidadanía, está orientada á formación da cidadanía en coñecementos e habilidades en procesos de saúde ❤️‍🩹​🧑🏾‍⚕️​e de enfermidade 🤒​ co fin de mellorar a súa calidade de vida e potenciar a súa participación segura nas decisións 💉​💊​🩺​sobre os seus procesos🥼​ , entre outras.

Compartimos con vós desta vez unha interesante guía que poderás consultar online 💻​📲​ desde o teu dispositivo, ou ben descargala para ler 📒​ que non teñas conexión á rede. O manual foi elaborado pola Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, e coordinada por María Ángeles García Antón.

👇​✔️​

MANUAL DE HABILIDADES PARA COIDADORES FAMILIARES DE PERSOAS MAIORES DEPENDENTES