Temos un plan: #PlanSerCuidadorA

Temos un plan: #PlanSerCuidadorA

As persoas coidadoras non profesionais de persoas en situación de dependencia son aquelas (familiares ou amigos) que prestan a unha persoa con dependencia os apoios necesarios para satisfacer as súas necesidades básicas e aqueloutras necesidades derivadas da súa condición de dependencia.
Coidar a unha persoa familiar en situación de dependencia é unha realidade que moitas persoas experimentan nas súas vidas. Para cada un das persoas coidadoras, ao experiencia de coidar é distinta, xa que nela incide a quen se coida, por que motivos, cal era nosa relación anterior coa persoa coidada, que grao de dependencia ten, con cantos apoios contamos, etc. Con todo, un aspecto no que coinciden a maioría de persoas coidadoras ao falar da súa experiencia como tales é que coidar é unha das experiencias vitais máis satisfactorias e conmovedoras que se atoparon.
Do mesmo xeito, debe destacarse que coidar non é unha experiencia sinxela. Está chea de problemas e dificultades que hai que afrontar con determinación. Dende o Multicanle SerCuidadorA ofrécennos información segundo o mes do ano. Rematamos o 2021 con consellos para non illarse e manter en boas condicións a calidade de vida das persoas coidadoras.
Tes máis información e consellos en: