5 de Novembro: Día Internacional das persoas coidadoras

5 de Novembro: Día Internacional das persoas coidadoras

#MiraQuenCoida

A semana do 5 de novembro celébrase o #DíaDasPersoasCoidadoras e queremos facer visible o labor das persoas coidadoras mediante a iniciativa #Miraquencoida. Este ano 2023 ademais facémola extensiva porque este ano proclamouse por parte da Asemblea das Nacións Unidade o día 29 de outubro como Día Internacional dos Coidados e o Apoio.

A efeméride referida ás persoas que coidan creouse no ano 2014, para recoñecer o labor exercido por coidadores profesionais e familiares que dan o mellor de si mesmas na atención e coidados a persoas para o melloramento da súa calidade de vida, ben sexa por enfermidade, discapacidade ou por idades avanzadas.

Persoas que coidan a persoas: un labor loable
Unha persoa coidadora é aquela que brinda o apoio requirido para o coidado doutra persoa que se atopa en situación de dependencia, xa sexa de maneira transitoria ou definitiva, para satisfacer as súas necesidades básicas e contribuír á mellora da súa calidade de vida.

Desde a multicanle SerCuidadorA de Cruz Vermella continúan dando visibilidade a este labor e normalizándoa, porque #NoHacefaltaSerSuperHeroes para coidar, pero ademais este ano queren facer fincapé na importancia do autocoidado como un aspecto imprescindible para BienCuidar.

Ademais, como dicíamos anteriormente, este ano celébrase tamén o Día Internacional dos coidados e apoio. Consciente da necesidade de investir na economía do coidado e de crear sistemas do coidado e apoio que sexan sólidos, resilientes, sensibles ás cuestións de xénero e de idade e inclusivos da discapacidade e que respecten plenamente os dereitos humanos con mira a recoñecer, reducir, valorar e redistribuír o traballo de l coidado e doméstico e o apoio non remunerados, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas decidiu proclamar o 29 de outubro como Día Internacional dos Coidados e o Apoio.