Programa de mellora da adherencia terapéutica a través da preparación y entrega de sistemas personalizados de dosificación

Programa de mellora da adherencia terapéutica a través da preparación y entrega de sistemas personalizados de dosificación

Dentro do Programa de mellora da calidade da atención ao paciente crónico polimedicado e en colaboración cos Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, desenvólvese o Programa de mellora da adherencia terapéutica a través da preparación e entrega de sistemas personalizados de dosificación (SPD).

Esta nova prestación está dirixida a:
  • Pacientes de 74 anos ou máis anos.
  • Polimedicados (máis de 13 medicamentos crónicos).
  • Con problemas de adherencia terapéutica ou dificultade para o uso correcto dos medicamentos.
  • Que vivan sos/as ou non dispoñan de rede de apoio sociofamiliar para conseguir un tratamento adecuado.
Coa implantación deste programa preténdese mellorar a adherencia terapéutica e garantir a eficacia e seguridade dos tratamentos, conseguindo de este xeito unha maior calidade de vida dos pacientes.
Consulta máis información divulgada polo SERGAS aquí.