Respiro Familiar para estancias en residencias, centros de día e o pago dunha persoa coidadora no fogar

Respiro Familiar para estancias en residencias, centros de día e o pago dunha persoa coidadora no fogar

A Xunta de Galicia abre o prazo para solicitar as axudas do Programa de Respiro Familiar que permiten estancias en residencias, centros de día e o pago dunha persoa coidadora no fogar que facilitan o descanso das persoas coidadoras habituais de persoas con dependencia ou discapacidade (ter recoñecido un grao II ou III de dependencia, unha discapacidade en grado igual ou superior ao 75 % ou ben ter acreditado mediante informe médico e social a necesidade axuda de terceiros para actividades da vida diaria).

O principal obxectivo é facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas coidadoras.

Esta nova orde, cuxo prazo de solicitude comeza hoxe 18 de abril, e rematará o vindeiro 30 de outubro, inclúe como novidade axudas para centro de día.

Se desexas solicitalo a través da Sede Electrónica, podes ver o procedemento e a forma de presentación aquí.