Craves para aprender a xestionar unha nova realidade familiar: o deterioro cognitivo na túa familia

Craves para aprender a xestionar unha nova realidade familiar: o deterioro cognitivo na túa familia

Unha recente publicación desenvolvida por Accent Social sinala que o desenvolvemento da deterioración cognitiva en persoas maiores conleva un cambio drástico tanto para a persoa que o padece como para a súa contorna familiar. A miúdo, ante a falta de diagnóstico e a aparición dos primeiros síntomas, o desconcerto pode provocar situacións de falta de comprensión dalgúns dos novos comportamentos que manifesta a persoa maior.

Dende Geriatricaera, sinalan que existen distintos signos que poden alertar do inicio dunha posible deterioración cognitiva. Entre os principais síntomas atópanse:

 • Desorientación de tempo e lugar. A persoa pode ter dificultade para lembrar algunhas datas ou identificar o espazo temporal no que se atopa.
 • Perdas significativas de memoria que a miúdo poden manifestarse como incapacidade para manter o fío dunha conversación sobre o pasado ou un bloqueo repentino que lle imposibilita lembrar algo.
 • Dificultade para comprender as instrucións dunha tarefa impedíndolle levala a cabo.
 • Cambios no comportamento. Algunhas persoas con deterioración cognitiva poden mostrarse apáticas e experimentar irritabilidade.
 • Dificultade para expresarse e atopar as palabras adecuadas para referirse a algo ou a alguén.

Ademais da recomendación de acudir a un profesional médico, é necesario ter en conta algunhas pautas importantes a seguir:

 • Paciencia: É imprescindible que a persoa poida tomarse o tempo necesario para responder a algunhas das cuestións que se lle expoñen. Do mesmo xeito, debe atopar unha escoita activa e interese por parte do receptor.
 • Explicar as cousas de forma sinxela: O uso dun vocabulario claro e conciso durante as conversacións facilita a comprensión da mensaxe.
 • Mostrar fotografías: O emprego de fotografías favorece a evocación de recordos de vivencias persoais.
 • Musicoterapia: Do mesmo xeito que as imaxes, algunhas cancións poden asociarse a momentos vividos e estimular os recordos.
 • Actividades físicas lúdicas: O baile ou a práctica dalgún xogo permite reforzar a socialización, mellora o estado de ánimo e a estimulación cognitiva.
 • Accións cotiás: Manter a realización de tarefas domésticas e promover as súas actividades preferidas en compañía, favorece a psicomotricidade e a actividade física.
 • Contacto físico: O contacto físico recorrente e o uso dun ton de voz suave axuda a serenar á persoa e evita que experimente situacións de ansiedade e irritabilidade.