Fases da síndrome da persoa coidadora

Fases da síndrome da persoa coidadora

No 90% das familias que requiren axudas para o coidado dunha persoa con dependencia, son as persoas familiares directas os que tenden a asumir este rol, e frecuentemente, é unha única persoa da familia o que asume o rol de persoa coidadora da persoa maior. Esta situación emerxe de forma sobrevinda e a sobrecarga que pode experimentar ante ela a persoa coidadora principal da persoa maior, pode dar lugar síndrome da persoa coidadora.

O esgotamento físico e psíquico que experimenta a persoa coidadora de anciáns, que dá lugar á síndrome da persoa coidadora, aparece paulatinamente e vai pasando por un seguido de etapas.

As compañeiras do Multicanal SerCuidadorA ofrécennos unha infografía para reflexar estas estapas:

Podes ter máis información na canle SerCuidadorA!