Recomendacións para o Nadal

Recomendacións para o Nadal

Recomendacións para unha celebración máis segura das festas do Nadal coas persoas maiores vulnerables

 

Debido á actual situación de emerxencia sanitaria ocasionada pola COVID-19, a Sociedade Española de Xeriatría y Xerontoloxía (SEGG) editou unha serie de recomendacións que apelan ante todo á responsabilidade tanto das persoas maiores como dos seus familiares para buscar o equilibrio entre o beneficio e o risco das xuntanzas de Nadal.

 

A COVID-19 está a cambiar as rutinas diarias das persoas maiores, os coidados e o apoio que reciben, a súa capacidade para manterse conectados socialmente e como se lles percibe. As persoas maiores enfróntanse ao reto de ter que pasar máis tempo en casa, a falta de contacto físico con outros membros da familia, amigos e colegas, o cesamento temporal do emprego e outras actividades; e a ansiedade e o medo á enfermidade e á morte, propia e allea. Por tanto, é importante que cremos oportunidades para fomentar un envellecemento saudable durante a pandemia.

 

O illamento e as escasas relacións sociais teñen consecuencias graves nas persoas maiores, tanto no seu benestar a nivel psicolóxico como físico. Pero doutra banda, as reunións familiares son prácticas que aumentan o risco de contaxio do Covid-19 que poden resultar fatais en persoas maiores vulnerables.

 

Sempre de acordo ás directrices emitidas polas direccións locais de saúde pública, agora máis que nunca deben reforzarse as mensaxes afectivas, de apoio e esperanza ás persoas maiores, especialmente ás máis vulnerables.

A SEGG recomenda ademais, non superar nunca o número máximo de persoas indicado polas autoridades sanitarias. As reunións deben realizarse en sitios con boa ventilación e situar ás persoas maiores nas áreas máis ventiladas, pero a unha temperatura adecuada. Os participantes da reunión familiar deben permanecer o máximo tempo posible coa máscara posta dentro da casa, retirándoa só para comer e volvendo colocarlla para a sobremesa.

 

Ademais, como en todas as situacións actuais da vida cotiá, débese extremar a hixiene de mans, sobre todo antes de sentar á mesa. Nas comidas, existe un maior risco de contaxio, por iso, extrema medidas, prioriza o aire libre e utiliza pratos individuais, sen fontes no centro nin aperitivos para compartir a comida, e evitar bicos e abrazos nas celebracións.

 

Recentes investigacións sinalan tamén a importancia de procurar baixar a voz nas conversacións dun lado a outro da mesa. Este consello recibiu o apoio dun recente informe de investigadores españois sobre vías de transmisión do virus SARS-CoV-2, causante da COVID-19, cuxos autores conclúen que existe unha «evidencia significativa» sobre a transmisión da infección pola vía de aerosois, ata o punto de que pode ser a forma dominante de contaxio.

Ao respirar, falar, gritar, tusir e esbirrar emítense «abundantes partículas» de aerosois e tamén de gotículas, de modo que os nove investigadores asinantes do informe aconsellan baixar a voz en espazos interiores, xa que se emiten 10 veces máis aerosois ao falar que ao respirar, e desaconsellan especialmente «gritar ou cantar forte».

 

Na procura do equilibrio entre os aspectos positivos e os factores de risco das reunións no Nadal, o uso da tecnoloxía para favorecer a comunicación frecuente cos maiores (teléfono, videochamadas, etc.) é moi recomendable. Débese favorecer en calquera contorna e circunstancia.

O distanciamento físico non debe significar un distanciamento social. As medidas de confinamento adoitan implicar un distanciamento (a miúdo denominado “distanciamento social”) que garante que os individuos se manteñan fisicamente afastados uns doutros. Se o distanciamento físico é necesario para limitar a propagación do virus, non debería romper os nosos lazos sociais. Hai moitas formas alternativas de manterse conectado a distancia cos nosos seres queridos, por exemplo, a través do teléfono, o correo ordinario, Internet e os medios de comunicación social.

 

A modo de resumo, lembrarche que teñas sempre presente as “6M”:

  • Máscara, tamén en reunións familiares.
  • Metros (manter a distancia física interpersoal de polo menos 1,5 metros).
  • Mans, (lavado frecuente de mans, preferentemente con auga e xabón).
  • Menos contactos e nunha burbulla estable.
  • Máis ventilación (actividades ao aire libre e xanelas abertas).
  • Quédome na casa se teño síntomas ou me diagnosticaron de COVID, se estou a esperar resultados ou se estiven en contacto cun caso.

 

Recorda que COIDARNOS é o mellor regalo deste Nadal.