#25N Día Internacional contra a violencia de xénero

#25N Día Internacional contra a violencia de xénero

Co noso post de hoxe, queremos facer visible unha realidade, da que poucas veces se fala: a violencia de xénero que sufren a mulleres maiores 

A violencia de xénero non  se limita a grupos de idade nin a pertenza de ningún colectivos específico, senón que está presente en calquera, solo polo feito de ser muller. Sen embargo, exeral, as campañas de sensibilización dos medios de comunicación poucas veces se ocupan deste colectivo. A realidade é que as mulleres maiores experimentan a discriminación de xénero en maior medida que as mulleres xóvenes, e a discriminación por idade en maior medida que os homes maiores 

Esta situación descríbese no “Estudio sobre as mulleres maiores de 65 anos víctimas de violencia de xénero”, promovido e coordinado pola Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero e, realizado por Cruz Roja Española, en 2019.

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_VG_Mayores_65.pdf